Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Leden Vergadering 2020

terug naar overzicht

Maandag, 23 maart 2020 (19:30)

Clubgebouw HSV Binnenmaas Nieuwstraat 34 | 3270 AA Westmaas

Het bestuur van de hengelsportvereniging Binnenmaas nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020. De vergadering zal worden gehouden op maandag 23 maart 2020 in ons clubgebouw aan de Nieuwstraat 34 te Westmaas.            
Datum  :  Maandag 23 maart 2020
Tijd  : 19:30 uur *
Locatie  :
 Clubgebouw HSV Binnenmaas
Nieuwstraat 34 | 3273 AR | Westmaas

Agenda


De agenda voor deze avond is als volgt.
  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Verslag vorige jaarvergadering 18-03-2019.
  4. Bestuursverkiezingen (*zie onder)
  5. Jaarverslag secretaris. 2019
  6. Verslagen van de commissies.
  7. Financieel jaarverslag penningmeester 2019.
  8. Verslag kascontrole commissie.
  9. 1 Hengelsport Vereniging in de Hoeksche Waard? (*zie onder)
  10. Rondvraag / sluiting

 *
M.b.t. agendapunt 4.:
Aftredend en niet (of o.v.b.) herkiesbaar is de voorzitter Johan Letschert. Leden kunnen zich nog aanmelden voor de nog niet bezette secretarisfunctie. 

 *

M.b.t. agendapunt 9.:
Als er minder dan 150 leden aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18-03-2020, volgt een 2e ALV, aangezien dit een voorgenomen besluit betreft tot statuten wijziging. 2e datum volgende Algemene Leden Vergadering 2020 is 18 mei.

 *
De vergadering begint om 19:30 uur en vanaf 19:00 uur is de deur geopend en staat de koffie klaar.


De agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2019 zijn digitaal beschikbaar. Download hier de Agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2020.

Parkeren


Bij onze vereniging is beperkte parkeergelegenheid. Daarom adviseren we om met de fiets of scooter te reizen. Indien toch voor de auto wordt gekozen, probeer dan zoveel mogelijk samen te reizen.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HSV Binnenmaas.