Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2018

terug naar overzicht

Woensdag, 14 maart 2018

Het bestuur van de hengelsportvereniging Binnenmaas nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2018. De vergadering zal worden gehouden op maandag 19 maart 2018 in ons clubgebouw aan de Nieuwstraat 34 te Westmaas.            
Datum  :  Maandag 19 maart 2018
Tijd  : 19:30 uur *
Locatie  :
 Clubgebouw HSV Binnenmaas
Nieuwstraat 34 | 3273 AR | Westmaas


Agenda

De agenda voor deze avond is als volgt.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bestuursverkiezingen (zie onder) 
  4. Verslag vorige jaarvergadering 17-03-2017
  5. Jaarverslag secretaris. 2017 
  6. Verslagen van de commissies
  7. Financieel jaarverslag penningmeester 2017
  8. Verslag kascontrole commissie
  9. Rondvraag / sluiting 

 M.b.t. agendapunt 3. Bestuursverkiezingen: 
Aftredend en herkiesbaar zijn bestuurslid Herman Visser en voorzitter Johan Letschert. 
De leden kunnen zich nog aanmelden voor de nog niet bezette secretarisfunctie. 
 *  De vergadering begint om 19:30 uur en vanaf 19:00 uur is de deur geopend en staat de koffie klaar. 
**
 De agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2018 zijn digitaal beschikbaar. Download hier de Agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2018.


Parkeren

Bij onze vereniging is beperkte parkeergelegenheid. Daarom adviseren we om met de fiets of scooter te reizen. Indien toch voor de auto wordt gekozen, probeer dan zoveel mogelijk samen te reizen.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HSV Binnenmaas.