Gesloten tijden: zo zit het!

terug naar overzicht

Donderdag, 1 maart 2018

De gesloten tijden voor aas- en vissoorten roepen ieder voorjaar weer vragen op bij sportvissers. Zeker omdat de gesloten tijd voor snoek eerder ingaat dan die voor het vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje.

In het voorjaar gelden er twee gesloten periodes. Voor snoek geldt namelijk dat er vanaf 1 maart een terugzet plicht is. Dat houdt in dat je wel met kunstaas, een dode aasvis of stukje vis mag vissen, je moet alleen alle gevangen snoeken terug zetten in hetzelfde water als waar ze uit komen. Snoekbaars en baars, mits boven de minimum maat mogen wel mee voor in de pan.

Maart

Vang je in maart een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat, dan mag deze vis (desgewenst) worden meegenomen als de voorwaarden van de vergunning dat tenminste toestaan. Zou je in deze maand echter een snoek vangen, dan moet die direct weer in hetzelfde water worden teruggezet. Dit vanwege de gesloten tijd voor de snoek die dan van kracht is. 

April en mei

Pas vanaf 1 april tot en met de laatste zaterdag van mei mag niet met kunstaas (met uitzondering van
kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm), een stukje vis of met een dode vis worden gevist. Naast deze gesloten tijd voor aassoorten geldt in diezelfde periode ook een gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars. Ieder van deze drie vissoorten die wordt gevangen, moet dan dus direct worden teruggezet.

Nationale hengeldag

Vanaf de laatste zaterdag in mei (Nationale Hengeldag) eindigen de gesloten tijd aassoorten en de gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars. Dit jaar mag je dus vanaf 26 mei wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mogen bovenmaatse snoekbaarzen en baarzen (en in een zeer enkel geval ook snoek) worden behouden voor zover de voorwaarden van de vergunning dat toestaan. 

Schaal- en schelpdieren

Voor de visserijwetgeving worden niet alleen ‘echte’ vissen als ‘vis’ aangemerkt. ook diverse schaal- en schelpdieren waaronder verschillende soorten kreeften, krabben, garnalen en inktvissen vallen onder deze noemer. Het is in het binnenwater dus ook verboden om van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei te vissen met kreeften, krabben, garnalen (inclusief de steurkrab) of inktvissen.


Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

  • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni). 
  • Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei. 
  • Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)**
  • Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart. 
  • Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar. 
  • Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.