Het laatste verenigingsnieuws

Algemene Leden vergadering 2015

Algemene Leden vergadering 2015

Dinsdag, 15 december 2015

Alle leden zijn van harte uitgenodigd tot het bijwonen van Algemene leden vergadering 16 december 2015, welke gehouden wordt in ons clubgebouw aan de Nieuwstraat 34 te Westmaas De Agendapunten voor deze vergadering zijn als volgt: 1. Opening 2. Notulen algemene ledenvergadering 16 dec. 2014. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Jaarverslag secretaris. 5. Rooster vaan aftreden bestuur. 6. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2015. 7. Verslag van de kascontrole commissie. 8. Verslagen van de commissies. 9. Rondvraag.

Lees verder

Boten uit het water

Boten uit het water

Maandag, 16 november 2015

As. Zaterdag is het weer zover (zoals bekende de 3de zaterdag van november). De boten welke in de haven van Westmaas liggen, moeten uit het water gehaald worden. Vele handen maken licht werk, dus ligplaatshouders kom as zaterdag vanaf 9 uur naar de haven in Westmaas.

Lees verder

Haven nieuws Westmaas

Haven nieuws Westmaas

Maandag, 16 november 2015

Haven nieuws Westmaas Beste ligplaatshouders Westmaas, We hebben een klein jaartje ervaring op kunnen doen en kunnen genieten van het gebruikersgemak van de vernieuwde steigers. Over het algemeen is dit goed bevallen en is hierop positief gereageerd. Dit is ook wat wij er van hadden verwacht. Er zijn ook een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Zoals de meeuwenoverlast die nog niet onder controle is. We zullen u de moeite besparen wat hiervoor is ondernomen en waar we ons in hebben verdiept en tegen welke problemen we zijn aangelopen. Er zijn vele zaken te koop op dit gebied. Maar niet alles is even geschikt hiervoor. Het kan bijvoorbeeld qua wind behoorlijk spoken op onze steigers. Waardoor een groot aantal artikelen niet of niet lang bruikbaar zijn. Maar ik kan u verzekeren dat het onze aandacht heeft en dat nog steeds wordt gezocht naar een definitieve verbeterende oplossing. Er is ook al schade geconstateerd aan de nieuwe steigers. Schade door het niet deugdelijk en volgens het afmeervoorschrift vastleggen van de boot. Leg uw boot niet zo maar vast maar doe dit volgens het afmeervoorschrift. Soms is het nodig hiervoor een extra voorziening aan uw boot aan te brengen. Bijvoorbeeld het aanbrengen de één of twee extra aanleg ogen / kikkers. Uw boot moet het karakter hebben van een visboot en geen kajuitboot. Houdt hier rekening mee als u een andere boot wilt aanschaffen. De door uw nieuw / gebruikt aan te schaffen boot moet door het bestuur worden goedgekeurd (Foto met vermelding afmetingen). We zijn bezig onze definitie van een kajuitboot op papier te zetten. Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Dit levert vaak oeverloze discussies op. Je kunt dit nog zo goed op papier proberen te zetten maar dan nog blijven er altijd de bekende mazen in de wet. Dit ook in ons geval. Vandaar dat in dit geval altijd voor beoordeling en goedkeuring door het bestuur is besloten. Waarschijnlijk overbodig maar toch nog even voor de volledigheid. Jaarlijks iedere derde zaterdag in april de boten erin en - iedere derde zaterdag in november de boten eruit. Dit op aanwijzing en onder begeleiding van de havenmeester(s). Start om 10:00 uur. Het bestuur Hengelsport Vereniging Binnenmaas. P.s. Informatie over de renovatie van de haven te Maasdam volgt zodra hierover meer duidelijkheid.is Algemeen: Geef a.u.b. Uw e mail adres aan ons door via info@hsvbinnenmaas.nl. Dit communiceert sneller.

Lees verder

Introductie viswedstrijd HSV Binnenmaas

Introductie viswedstrijd HSV Binnenmaas

Maandag, 7 september 2015

Introductie viswedstrijd HSV Binnenmaas 26 september 2015. Nadere uitleg van deze dag Algemeen doel: Een eerste opzet van een nieuwe viswedstrijd, welke door het bestuur in het leven te roepen is om alle leden kennis te laten maken met het viswedstrijd progamma van HSV Binnenmaas. Deze uitnodiging richt is tot alle leden, alle wedstrijdvissers (oud Kilvissers, Maasdam,Westmaas). Deze dag is bedoeld om ieder lid op een ongedwongen wijze kennis te laten maken met het wedstrijdvissen en de sfeer hier rondom. We beginnen met koffie/thee en een plak cake. Na afloop is iedere deelnemer welkom in de kantine in Westmaas om onder het genot van een broodje en consumptie de ervaringen te delen. Datum wedstrijd: 26 september 2015; aanvang 08:00uur; einde wedstrijd 12:00 uur

Lees verder

Snertwedstrijd 4 oktober 2014

Snertwedstrijd 4 oktober 2014

Dinsdag, 7 oktober 2014

Wat een dag. Een dag met schitterend weer. En dat tijdens een snertviswedstrijd. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan de verhalen van mijn schoonvader over voormalig Nederlands Indië. Erwtensoep eten bij 35 graden boven nul. Het was dan wel geen 35 graden maar 21 graden is ook niet slecht in oktober voor Nederlandse begrippen.

Lees verder

Welkom

HSV Binnenmaas is een nieuwe hengelsportvereniging die is onstaan uit een fusie tussen de hengelsportverenigingen uit Westmaas, Maasdam en Puttershoek. Het grootste viswater van onze vereniging is de Binnenbedijkte Maas, ook wel Binnenmaas genoemd. Lees verder